Online Marketing Strategie

Online marketing kan complex zijn. Om te kunnen concurreren, is het noodzakelijk om de correcte kanalen te gebruiken, contact te maken met het juiste publiek en de boodschap effectief te communiceren. Om dit te realiseren, moet je systematisch te werk gaan, creatief zijn en verschillende online marketing disciplines correct inzetten.

Een online marketing strategie bestaat uit verschillende activiteiten die nodig zijn om doelstellingen te bereiken. Verschillende disciplines, waaronder zoekmachine optimalisatie (SEO), PPC (bv. Google Ads), Marketing Automation, etc. worden zodanig ingezet, dat een synergie ontstaat, die maximaal bijdraagt aan het behalen van specifieke doelstellingen (KPI’s)

Onderzoek en Analyse

Voor het ontwikkelen en implementeren van een effectieve online marketing strategie is veel voorbereiding nodig. Dit gebeurt onder andere door middel van onderzoek, waarbij verschillende zaken worden geanalyseerd. Afhankelijk van de situatie, is dat bijvoorbeeld de markt in zijn geheel, concurrentie, sterkten en zwakten en de kansen en bedreigingen.

Online Marketing Plan

De bevindingen die uit een onderzoek naar voren komen, worden vervolgens vastgelegd in een helder online marketing plan. Het plan bevat onder meer een beschrijving van strategie, verbeteradviezen en zonodig onderbouwingen. Een goed en duidelijk online marketing plan biedt niet alleen structuur, maar handvatten voor de implementatie van de marketingactiviteiten.

Een geintegreerd online marketing plan is, afhankelijk van de vraag, opgebouwd uit diverse deelplannen. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn:

Meer weten?

Wil je weten hoe ik je kan helpen je online resultaten te verbeteren? Neem dan direct contact op.

Scroll to Top